TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Tại N&G Group chúng tôi tin tưởng rằng mọi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều phải có trách nhiệm đóng góp cho xã hội, và cộng đồng địa phương nơi có dự án đầu tư phát triển.

Đóng góp để phát triển cộng đồng là một phần tự nhiên trong các công việc hàng ngày tại N&G Group và tập thể nhân viên Tập đoàn luôn cam kết chung tay cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương nơi chúng tôi phát triển dự án.