Ưu đãi – Thu hút đầu tư

Để phát triển các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có các cơ chế đặc thù, dành riêng cho Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

Thời gian thuê đất vượt trội

Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển như điện tử, cơ khí chế tạo, linh kiện ô tô v.v.. được áp dụng thời gian thuê đất lên tới 70 năm!

DƯu Đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 15 năm.
Miễn 100% 4 năm đầu.
Giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

Miễn thuế nhập khẩu

Miễn thuế nhập khẩu cho các loại hàng hóa là tài tài sản cố định của dự án

 Hỗ trợ của chủ đầu tư

Hỗ trợ miễn phí tư vấn thủ tục đầu tư và xin các loại giấy phép
Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động
Hỗ trợ mua nhà ở cho chuyên gia và người lao động