Các bước thực hiện dự án đầu tư tại
Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội

Bước 1: Lựa chọn địa điểm

Nhà đầu tư liên hệ với Ban hỗ trợ Đầu tư của KCN HANSSIP để thống nhất lựa chọn vị trí lô đất dự kiến xây dựng nhà máy/nhà xưởng của dự án đầu tư

RESERVED

Bước 2: Ký hợp đồng giữ chỗ

Sau khi đã thống nhất điều kiện thuê và vị trí lô đất, nhà đầu tư sẽ tiến hành ký hợp đồng / thỏa thuận giữ chỗ với KCN HANSSIP để làm cơ sở nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư vào KCN HANSSIP.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và nộp hồ sơ vào bộ phận một cửa của Ban quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội để được cấp Giấy chứng nhận Đầu tư. Bộ phận hỗ trợ đầu tư của KCN HANSSIP sẽ hướng dẫn các thủ tục và giúp Nhà Đầu Tư chuẩn bị bộ hồ sơ này.

Bước 4: Ký hợp đồng thuê đất chính thức

Sau khi Nhà Đầu Tư được Ban quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đầu tư, Nhà Đầu Tư sẽ tiến hành ký Hợp đồng thuê đất chính thức với KCN HANSSIP để nhận mặt bằng và tiến hành xây dựng nhà máy

Bước 5: Các thủ tục sau đầu tư

Nhà Đầu Tư sẽ được Ban hỗ trợ Đầu tư của KCN HANSSIP tư vấn, hướng dẫn toàn bộ các thủ tục cần thiết để được cấp các loại giấy phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy, thủ tục đăng ký và thành lập doanh nghiệp v.v.. trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội

Gửi thư cho chúng tôi để nhận được tư vấn cho từng trường hợp cụ thể