Phát biểu tại tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc VCCI Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (HANSIBA) và Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cho biết, với giá trị lớn lao của 35 năm đổi mới đã mang lại cho người dân Việt Nam, Đất nước Việt Nam trong đó có cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam..