Khu công nghiệp hỗ trợ chuyên sâu đầu tiên tại việt nam
English
Tiếng Việt
Ưu đãi đầu tư
Cập nhật: 29/06/2015
Lượt xem: 208945

Thuê đất, nhà xưởng

  • Tối đa 70 năm. (Doanh nghiệp thuê lại đất và hạ tầng tại HANSSIP không phải trả tiền thuê đất hàng năm trong suốt thời gian thuê do Chủ đầu tư đã trả một lần cho Nhà nước).

Thuế TNDN hiện tại

  • Mức áp dụng: 22%
  • Miễn: 2 năm
  • Giảm: 50% trong 4 năm tiếp theo

Chính phủ sẽ xem xét cho phép áp dụng các chính sách ưu đãi về miễn và giảm thuế TNDN đối với từng dự án đầu tư cụ thể của các doanh nghiệp đầu tư vào HANSSIP. Mức ưu đãi được xem xét:

  • Mức ưu đãi: 10% trong thời hạn 15 năm, trong đó: 
  • Miễn: 4 năm
  • Giảm: 50% trong 9 năm tiếp theo. Download chi tiết
 
© 2015 Copyright by Hanssip.
Thiết kế website SEO - Tất Thành