Khu công nghiệp hỗ trợ chuyên sâu đầu tiên tại việt nam
English
Tiếng Việt
Thủ tục xin cấp phép
Download hồ sơ cấp phép đầy đủ
Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin Giấy chứng nhận đầu tưDownload file
HANSSIP hỗ trợ kiểm tra hồ sơ xin Giấy chứng nhận đầu tưDownload file
HANSSIP hỗ trợ nộp hồ sơ cho cơ quan cấp phépDownload file
Cơ quan cấp phép kiểm tra và đánh giá hồ sơDownload file
Cơ quan cấp phép phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận đầu tưDownload file
© 2015 Copyright by Hanssip.
Thiết kế website SEO - Tất Thành