Khu công nghiệp hỗ trợ chuyên sâu đầu tiên tại việt nam
English
Tiếng Việt
Cơ sở pháp lý của khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội
Cập nhật: 22/08/2017
Lượt xem: 43365
Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) - tiền thân là Cụm công nghiệp Đại Xuyên - được Chính phủ Việt Nam phê duyệt thành lập với mục tiêu là khu công nghiệp hỗ trợ chuyên sâu đầu tiên ở Việt Nam và mong muốn HANSSIP trở thành khu công nghiệp điển hình,  nhằm tạo động lực phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của đất nước. Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển N&G (N&G Corp) được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án quan trọng này. Về phía ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, thành phố coi việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp HANSSIP là một trọng tâm phát triển trong định hướng thực hiện theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ, do đó thành phố đã có các chính sách và cung cấp điều kiện về phát triển quỹ đất, thủ tục hành chính, cơ chế ưu đãi đều hết sức thuận lợi cho chủ đầu tư và doanh nghiệp đầu tư tại đây.

Cụ thể các văn bản pháp lý bao gồm:
 + Công văn số 1150/TTg-KTN ngày 6/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sungKhu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội vào quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp  trong cả nước.
 + Quyết định thành lập khu Công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội số: 422/QĐ-UBND, do Phó Chủ tịch Thành phố Hà Nội ký ngày19/01/2013.
 + Giấy chứng nhận đầu tư số: 9136/UBND-CT, ngày 21 tháng 12 năm 2015 do UBND thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển N&G làm Chủ đầu tư Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

Về phía chủ đầu tư, N&G Corp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất cho toàn bộ thời gian của dự án, có nghĩa là tất cả các lô đất tại KCN HANSSIP đều đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sẵn sàng bàn giao cho doanh nghiệp thuê đất tại đây ngay sau khi ký hợp đồng thuê lại đất và hạ tầng công nghiệp.

Để biết thêm về các cơ sở pháp lý và chính sách ưu đãi đầu tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 
© 2015 Copyright by Hanssip.
Thiết kế website SEO - Tất Thành